• Kotimaan Kääntäjät 040 061217 6
  • Kääntäjät 24/7/365 Päivystys 040 061217 9
  • Kotimaan Tulkit 044 061217 6
  • Tulkit 24/7/365 Päivystys 044 061217 9
  • info@kotimaankielipalvelut.fi

Turvaamme suomalaista työtä

Meille suomalaisen työn tukeminen on sydämen asia

Suomalaisten työpaikkojen luominen on edellytys yhteiskuntamme vakaana pitämiselle ja hyvinvointimme kohentamiselle.

Olemmekin valinneet yrityksemme keskeiseksi arvoksi juuri suomalaisten työpaikkojen tukemisen, ja meille on myönnetty kotimaisuudesta kertova avainlippumerkki. Palkkaamme tulkkimme sekä kääntäjämme Suomesta, ja heillä on vankka suomalaisen kulttuurin sekä yhteiskunnan tuntemus ja tietämys.

Mahdollistamme tulkeillemme ja kääntäjillemme kiehtovia työtehtäviä mielenkiintoisten toimeksiantojen avulla.

Uskomme vahvasti siihen, että juuri suomalaisten työpaikkojen tukemisella voimme panostaa suomalaisen osaamisen kehittymiseen. Suomalainen työ vaatii tukijansa!

Suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus on avainedellytys tulkkina ja kääntäjänä toimimiselle, sillä työssämme edustamme Suomea erilaisten kansainvälisten toimeksiantojen avulla.

Haluamme osaltamme mahdollistaa suomalaisille kyvyille ja tulevaisuuden kääntäjä- tai tulkkilupauksille mahdollisuuden kehittyä yrityksessämme.