• Kotimaan Kääntäjät 040 061217 6
  • Kääntäjät 24/7/365 Päivystys 040 061217 9
  • Kotimaan Tulkit 044 061217 6
  • Tulkit 24/7/365 Päivystys 044 061217 9
  • info@kotimaankielipalvelut.fi

TULKKAUS

Asiantuntevilta tulkeiltamme löytyvät juuri tarpeisiinne sopivaa ja vaatimaanne tulkkausosaamista.

Meiltä onnistuvat vaivattomasti ja ammattitaidolla vaikeatkin tulkkaustilanteet.

Suomalaiset arvostavat suorapuheista ja tosiasioissa pitäytyvää tekstiä, jonka lauserakenteet ovat usein passiivissa. Esimerkiksi englannin kielessä sen sijaan käytetään aktiivisempaa, lukijaa suoraan puhuttelevaa tyyliä. Sanavalinnoissa taas on otettava huomioon kohderyhmä. Vain syntyperäinen kielenpuhuja ymmärtää kaikki vivahteet. Sujuva teksti auttaa saamaan viestisi perille.

Tulkeillamme on asiantuntemusta niin konferenssitulkkauksesta, kuiskaustulkkauksesta sekä konsekutiivitulkkauksesta. Tulkkauspalvelumme pystyy palvelemaan teitä yli 90 kielellä. 

Meiltä voit tilata tulkin sosiaali- ja terveyshuollon tapaamiseen, oikeuskäsittelyyn, turvapaikkaprosessin kaikkiin käsittelyvaiheisiin sekä muihin viranomaistilanteisiin.

Myös yksityishenkilöt voivat käyttää Kotimaan Kielipalvelut -verkostomme palveluja. Tulkin avulla voi vaivattomasti ylittää kielimuurin esimerkiksi meksikolais-suomalaisissa häissä tai suomalais-saksalaisissa sukujuhlissa.

Lisäksi yritykset ovat tervetulleita käyttämään Kotimaan Kielipalvelut -verkostoamme: tärkeät neuvottelut sujuvat mutkitta, kun välittäjänä toimii ammattitaitoinen tulkki.

Kauttamme voit tilata tulkin lyhyellä varoitusajalla. Myös puhelintulkkaukset on helppo järjestää.

Tulkkaustehtäviin sovellettavat yleisehdot löytyvät tästä linkistä.

Tarvittaessa tilaukseen sovellettavista erityisehdoista ilmoitetaan erikseen kirjallisesti lopullisen vahvistuksen yhteydessä.

   

Tulkkaukset

Tulkkimme ammattitaidon perusedellytyksiä ovat kielellinen pätevyys, tietopuolinen pätevyys, tulkkaustekniikan hallitseminen ja tulkkausetiikan tuntemus.

   

Konsekutiivitulkkaus

Peräkkäistulkkaus, jossa tulkki aloittaa tulkkausvuoronsa lähtökielen puhujan lopetettua puhumisen.

   

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkauksen tarkoitus on tulkata lähdekielestä kohdekieleen puhujan jatkaessa puhumista.

   

Kuiskaustulkkaus

Tulkki työskentelee pienen kohdekielisen yleisön vieressä ja tulkkaa kuiskaten.

   

Reletulkkaus

Kohdekieleen tulkataan kolmannen kielen eli pivot-kielen kautta.

   

Prima vista –tulkkaus

Tulkkaus ja kirjallisen tekstin kääntäminen tapahtuvat samalla, kun kirjallinen sisältö on välitettävä kohdekielelle.

   

Asioimistulkkaukset

Asioimistulkkauksessa tulkataan tavallisesti viranomaisen ja asiakkaan välistä vuoropuhelua.

   

Puhelintulkkaukset

Puhelintulkkauspalvelut voivat vähentää paikallisen tulkkauksen korkeaa kustannusta. Tämän palvelun nopea kasvu on todistus sen tehokkuudesta.

   

Oikeustulkkaukset

Oikeustulkkausta käytetään rikos-, riita-, hakemus- ja hallinto-asioiden yhteydessä.

   

Pakkokeino- / oikeustulkkaukset

Pakkokeinotapauksissa, kuten kiinniottaminen, pidättäminen, henkilötuntomerkkien ottaminen, takavarikko ja kotietsintä.

   

Neuvottelutulkkaus

Neuvottelutulkkausta käytetään erilaisissa liike-elämän tilanteissa.

   

Seminaaritulkkaukset

Jos tulkkausta tarvitsevia on vain 1-3, voi kuiskaustulkkaus olla kustannustehokkain vaihtoehto. Kuiskaustulkkaukseen on olemassa myös laitteita, jolloin tulkin ei tarvitse istua kuulijoiden välittömässä läheisyydessä.

   

Konferenssitulkkaukset

Kansainvälisissä laitoksissa tulkit tulkkaavat useimmiten yhdestä tai useammasta vieraasta kielestä äidinkieleensä tai äidinkielestä yhteen vieraaseen kieleen.

   

Lääketieteelliset tulkkaukset

Terveydenhuoltoalan tulkkaus tapahtuu terveysasemilla, sairaaloissa, psykiatrin istunnoissa ja lääkäreiden kotikäynneillä.

   

Erikoisalan tulkkaukset

Tulkki ymmärtää kyseisen erikoisalan termien ja ilmausten roolin sen alan viestinnässä.