• Kotimaan Kääntäjät 040 061217 6
 • Kääntäjät 24/7/365 Päivystys 040 061217 9
 • Kotimaan Tulkit 044 061217 6
 • Tulkit 24/7/365 Päivystys 044 061217 9
 • info@kotimaankielipalvelut.fi

KOTIMAINEN

Miksi kannattaa valita meidät?

Innovatiivinen ja menestyvä Kotimaan Kielipalvelut on vuonna 2017 perustettu aidosti kotimainen tulkkien ja kääntäjien ylläpitämä oma asiantuntijaverkosto.

 • Olemme jäsentulkkien ja -kääntäjien ylläpitämä innovatiivinen asiantuntijaorganisaatio.
 • Toimintamme on läpinäkyvää, sillä olemme mukana Hyvivointi Lippu - palvelussa.
 • Yhteiskunnallinen vastuu on toimintamme ytimessä: meillä on ainutlaatuinen, yhteiskuntakeskeinen liiketoimintafilosofia, ja panostamme suomalaiseen työhön ja yhteiskuntaan konkreettisilla toimilla.
 • Palkitsemme verkostossamme työskenteleviä jäsentulkkeja ja –kääntäjiä. Tulkeillamme ja kääntäjillämme on henkilökohtainen tunnusnumero, jonka avulla maksamme korotetun tulkkauspalkkion lisäksi suoritukseen ja aktiivisuuteen sidotun palkkion kahdesti vuodessa (juhannuksena ja jouluna). 
 • Hyödynnämme toiminnassamme huipputason tietoturvateknologiaa.
 • Tehostettu ja nykyaikainen koordinointijärjestelmämme takaa ripeän vastauksen toimeksiantoihinne. TUNN1N VASTAUSTAKUUN kolme (3) viikon varoitusajalla arkisin klo 8–16 jätetyille tilauksille.
 • Pyrimme noudattamaan kielipalvelusektorin kansainvälisiä standardeja ISO 9001 ja EN 15038.

Mitä 'Kotimainen' oikeasti tarkoittaa?

Kotimaan Kielipalvelut Pro on 06.12.2017 toimintansa aloittanut, aidosti kotimainen tulkkien ja kääntäjien ylläpitämä oma asiantuntijaverkosto.

Innovatiivinen ja menestyvä

 • Kotimaan Kielipalvelut tarjoaa ensisijaisesti suomea tai tulkattavaa kieltä äidinkielenään puhuvia tulkkeja erilaisiin tulkkaustilanteisiin ja käännöspalveluita yli 90 eri kielellä.
 • Panostamme suomalaiseen työhön ja yhteiskuntaan konkreettisilla toimilla.
 • Kotimaan Kielipalvelut on suomalainen yhtiö, joka maksaa veronsa nimenomaan Suomeen. Emme ole sidoksissa mihinkään ulkomaalaiseen emoyhtiöön, jolle liiketoimintatulot siirtyisivät.
 • Kotimaan Kielipalvelut kanavoi liiketoimintatulonsa ensisijaisesti ja pääasiallisesti Suomessa työskenteleville ja veronsa Suomeen maksaville jäsentulkeille ja -kääntäjille.
 • Kielipalvelumme pyrkimyksenä on tarjota töitä kotimaassa ja tukea kotimaista toimintaa ja hyväntekäväisyyttä. Näin ollen suosimme suomalaista työvoimaa ja korostamme sosiaalivastuuta maatamme kohtaan. 
 • Meille on myönnetty Hyvinvointi Lippu, joka omalta osaltaan takaa kotimaisen työvoiman käytön. 
 • Palkitsemme verkostossamme työskenteleviä jäsentulkkeja ja –kääntäjiä. Tulkeillamme ja kääntäjillämme on henkilökohtainen tunnusnumero, jonka avulla maksamme korotetun tulkkauspalkkion lisäksi suoritukseen ja aktiivisuuteen sidotun palkkion kahdesti vuodessa (juhannuksena ja jouluna). 
 • Lahjoitamme jokaisesta tulkin tunnusnumerolla tehdystä tilauksesta vähintään työnantajan sosiaaliturvamaksun (=sairausvakuutusmaksun) verran hyväntekeväisyyteen kotimaassa. Jaamme lahjoitusrahat lapsille, vanhuksille ja invalideille suunnatuihin solidaarisuusprojekteihin, lähinnä sosiaali- ja terveysalalla palveleville tahoille. Aktiivisista kääntäjistämme ja tulkeistamme muodostuu niin sanottu ydintiimi, joka päättää lahjoituskohteet kahdesti vuodessa lahjoituksia suoritettaessa. Näillä keinoin yhtiömme harjoittaa ihmiskeskeistä sosiaalivastuupolitiikkaa. 
 • Myönnämme apurahoja Suomessa opiskeleville suomalaisille tulkkaus- ja käännösalan opiskelijoille. 

LAATULUPAUS

Huolehdimme tietoturvasta erityisen tarkasti.

Salassapitovelvollisuuden noudattaminen kuuluu osana tietoturvastrategiaamme.

Asiakkaillemme sekä tulkeillemme ja kääntäjillemme suunnatut erilaiset sähköiset palvelut on varmennettu SSL-varmenteella, jonka turvin asiakas voi huoletta tarkastella meille lähettämiään toimeksiantoja.

Tulkkimme ja kääntäjämme saavat toimeksiantonsa tiukkoja tietoturvamääräyksiä noudattaen.

Käytämme turvattua yhteyttä, jonka kautta asiakkaamme voi lähettää asiakirjansa turvallisesti. Suojattu yhteytemme on samanlainen kuin pankkien käyttämät suojatut yhteydet.

Alkuperäisen asiakirjan näkevät vain koordinaattorimme ja kääntäjämme. Tästä huolimatta asiakkaamme voivat edelleen lähettää asiakirjansa halutessaan postitse.

Lähettäessään toimeksiantojaan meille asiakkaamme voi olla varma siitä, että tiedostamme kaikki tietoturvaan liittyvät riskit ja otamme ne toiminnassamme huomioon.

Uuden tilausjärjestelmämme avulla niin tulkkaus- kuin käännöstilauksetkin pysyvät sovitussa aikataulussa.

Tulkki- tai käännöstilauksen voitte tehdä suoraan Internet-sivuillamme tai puhelimitse.

Puhelimitse palvelemme teitä suomen tai englannin kielellä. 256-bittiseksi suojatulla nettisivustollamme asiakas täyttää tilauslomakkeen antamalla tarvittavat tiedot, ja lähetämme asiakkaalle vahvistuksen tavallisesti 3 tunnin kuluessa.

Vähintään 3 viikon varoitusajalla tehdyille tilauksille myönnämme TUNN1N VASTAUSTAKUUN (koskee arkisin klo 8–16 jätettyjä tilauksia).

Palvelumme takaa 24h päivystyvä Tilausportti.fi tai päivystystiimimme puhelimitse 040 061217 9 (käännökset) ja 044 061217 9 (tulkkaukset).

Sovellamme kaikkiin toimeksiantoihimme erityistä laadunvarmistusmenetelmää korkeimpien standardien ylläpitämiseksi.

Olemme lisäksi sitoutuneet noudattamaan soveltuvin osin alan eurooppalaista EN 15038 -laatustandardia. Standardi määrittää käännöspalvelun yleiset menettelytavat ja käännösprosessin vaatimukset korkean laadun varmistamiseksi. Se kuvaa muun muassa laadunvarmistuksen, jäljitettävyyden, henkilöstön ja prosessien vähimmäisvaatimukset, jotka tuovat lisäarvoa tarjoamillemme palveluille.

Suuri enemmistö kääntäjä-/tulkkijäsenistämme on myös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) jäseniä.

Tulkeiltamme ja kääntäjiltämme edellytämme aikaisempaa kokemusta tulkkaus- ja käännöstyöstä, tulkkaus- ja käännöskielen erinomaista osaamista, todellista tekemisen meininkiä sekä intohimoa tulkkaus- ja käännöstyötä kohtaan.

Vaadimme henkilöstöltämme myös jatkuvaa osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä erilaisten toimenpiteiden avulla.

Meille osaava ja intohimoinen henkilöstö on avain menestykseen.
 

Keitä me olemme?

 • Visiomme

  Visionamme on vastata asiakkaidemme kaikenlaisiin tarpeisiin tulkkaus- ja käännöspalveluiden saralla ja tukea samalla suomalaista osaamista ja työtä.

  Haluamme olla auttamassa asiakkaitamme monikulttuurisuuden sekä erilaisten kielten tarjoamien rikkauksien hyödyntämisessä niin yritysten liiketoiminnassa kuin arkisissa tilanteissakin. Haluamme, että intohimomme heijastuu kaikkeen, mitä teemme.

  Meille eksoottisetkaan kielet eivät ole ongelma vaan mahdollisuus, sillä kielellisten rikkauksien hyödyntäminen on suuri voimavara.

 • Tavoitteemme

  Tavoitteenamme

  on antaa asiakkaillemme parasta käännös- ja tulkkauspalvelua, jonka turvin uskomme voivamme auttaa kumppaneitamme kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden eduksi kääntämisessä.

  Yrityskumppanimme saavat avullamme tukea kansainvälistymisessä sekä vientimarkkinoille suuntautumisessa.

  Julkisen sektorin kumppanimme saavat kauttamme asiantuntevaa ja ammattitaitoista tulkkaus- ja käännöspalvelua vaikeisiinkin asiakirjoihin sekä raportteihin.

  Yksityisille asiakkaillemme haluamme tarjota laadukasta, vaivatonta ja ammattitaitoista tulkkaus- ja käännöspalvelua kaikenlaisiin tarpeisiin.

 • Strategiamme

  Meille luotettavuus, turvallisuus ja ammattitaito ovat kaikki kaikessa. Edellytämme kaikilta tulkeiltamme ja kääntäjiltämme 100-prosenttista luotettavuutta.

  Teemme meille osoitetut toimeksiannot salassapitosäännöksiä noudattaen.

  Turvallisuuskysymysten huomioiminen on myös keskeinen osa toimintaamme.

  Vaadimme kaikilta tulkeiltamme ja kääntäjiltämme vankkaa ammattitaitoa, laaja-alaista osaamista sekä korkeaa profiilia tulkkaus- ja käännöstyössä.

  Haluamme olla asiantuntijayhteisö, jolla on myös asiantunteva henkilöstö.

   

Jäsentulkkien ja –kääntäjien innovatiivinen asiantuntijaorganisaatio noin 30 vuoden kokemuksella

Kotimaan Kielipalvelut on vuonna 2016 muodostettu aidosti kotimainen tulkkien ja kääntäjien ylläpitämä oma asiantuntijaverkosto, joka tarjoaa noin 30 vuoden kokemuksella ensiluokkaista tulkkaus- ja käännöspalvelua yrityksille, julkisille organisaatioille, yksityishenkilöille sekä voittoa tavoittelemattomille yhteisöille.

29   +

Ennätysmäärä auktorisoituja kääntäjiä joukossamme

Suomen viranomaiset myöntävät auktorisoidun kääntäjän oikeuksia vain kääntäjille, joiden yhtenä työkielenä on suomi, ruotsi tai saame.  Auktorisoidun kääntäjän laatima käännös on samanarvoinen kuin alkuperäinen asiakirja. Vain auktorisoiduilla kääntäjillä on oikeus laatia laillisesti päteviä käännöksiä.

190 +

Ennätysmäärä kääntäjiä joukossamme

Haluamme olla osaltamme tukemassa suomalaista työtä ja suomalaisen yhteiskunnan kehittämistä. Pyrimme palkkaamaan kaikki tulkkimme sekä kääntäjämme vain ja ainoastaan Suomesta, jotta voimme omalta osaltamme osallistua työpaikkojen luomiseen Suomessa.

1900+
LUVUT
MEISTÄ

Tarjoamme kielipalveluja yli 90 kielellä

Tarjoamme laadukasta, vaivatonta sekä ammattitaitoista tulkkaus- ja käännöspalvelua yli 90 kielessä kaikenlaisiin tarpeisiin, minkä turvin uskomme voimme auttaa kumppaneitamme kansainvälisyyden ja monikulttuurillisuuden eduksi kääntämisessä.

90   +

Ennätysmäärä tulkkeja joukossamme

Suomalaisten työpaikkojen luominen on edellytys yhteiskuntamme vakaana pitämiselle ja hyvinvointimme kohentamiselle. Olemmekin valinnet yrityksemme keskiseksi arvoksi juuri suomalaisten työpaikkojen tukemisen.

900 +

Laatujärjestelmämme ISO 9001 ja käännösalan EN 15038 standardi

Sovellamme kaikkiin toimeksiantoihimme erityistä laadunvarmistusmenetelmää korkeimpien standardien ylläpitämiseksi. Olemme lisäksi sitoutuneet noudattamaan soveltuvin osin alan eurooppalaista EN 15038 -laatustandardia.

9001+

YDINTIIMIMME

Jami Zubaida Homa

Jami Zubaida Homa

Tulkki - dari, hazara, pashto, persia, urdu

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolre eu feugiat nula faciisis at vero eros.

 

Tri And Demir

Tri And Demir

Kääntäjä - englanti, turkki (lääketietede)

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolre eu feugiat nula faciisis at vero eros.

 

Pirkko Lehtinen

Pirkko Lehtinen

Kääntäjä, suomi-englanti

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolre eu feugiat nula faciisis at vero eros.

 

Majid Hakki

Majid Hakki

Tulkki - sorani, kurmandzi, badini, persia

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolre eu feugiat nula faciisis at vero eros.