• Kotimaan Kääntäjät 040 061217 6
  • Kääntäjät 24/7/365 Päivystys 040 061217 9
  • Kotimaan Tulkit 044 061217 6
  • Tulkit 24/7/365 Päivystys 044 061217 9
  • info@kotimaankielipalvelut.fi

KÄÄNNÖS

Työ voidaan usein aloittaa toimeksiantopäivänä, ja lyhyet käännökset on usein mahdollista toimittaa asiakkaalle saman päivän kuluessa. On kuitenkin hyvä huomioida, ettei laadukasta käännöstä saa kiirehtimällä, minkä vuoksi pitempien tekstien kääntämiseen on hyvä varata aikaa.

Viralliset käännökset: Virallisella käännöksellä tarkoitetaan laillisesti pätevää, auktorisoidun kääntäjän (entinen virallinen kääntäjä tai valantehnyt kääntäjä) vahvistamaa käännöstä. Auktorisoitu kääntäjä puolestaan on henkilö, jolle on myönnetty oikeus vahvistaa käännöksiä laillisesti päteviksi [laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007), valtioneuvoston asetus (1232/2007)].

Jos ette ole varma, tarvitsetteko virallisen käännöksen, vai onko käännös ilman virallista vahvistusta riittävä, osaava tiimimme auttaa Teitä mielellään.

Tarvittaessa tilaukseen sovellettavista erityisehdoista ilmoitetaan erikseen lopullisen kirjallisen vahvistuksen yhteydessä. Yleinen maksuehto: 14 vuorokautta laskun päiväyksestä (ellei muuta ole sovittu), laskutukset ja perintä ulkoistetun tilitysjärjestelmän kautta.

Käännöstehtäviin sovellettavat yleisehdot löytyvät tästä linkistä.

Tarvittaessa tilaukseen sovellettavista erityisehdoista ilmoitetaan erikseen kirjallisesti lopullisen vahvistuksen yhteydessä.

   

Juridiset käännökset

Oikeustekstien kääntäjämme hallitsevat kummankin kielialueen oikeusjärjestelmän.

   

Lääketieteelliset käännökset

Lääketeollisuuteen erikoistuneet kääntäjämme kääntävät vaativimmatkin tekstit tarkasti ja ammattitaitoisesti.

   

Akateemiset käännökset

Hoidamme käännöksiä tutkielmista, diplomitöistä, lisensiaatintöistä, väitöskirjoista ja tieteellisistä artikkeleista.

   

Talousalan käännökset

Talousalan asiakirjojen (kuten tilinpäätösten, tase- ja tuloslaskelmien sekä tilintarkastusraporttien) käännöksissä on noudatettava talous- tai rahoitusalalle vakiintunutta terminologiaa.

   

Kaunokirjallisuuden käännökset

Huippusuomentajilta onnistuu myös maailmankirjallisuuden mahdottomien romaanien kääntäminen.

   

Sertifikaattien käännökset

Väestörekisteriote, passi, syntymätodistus, avioliittotodistus, tutkintotodistus, kaupparekisteriote, ylioppilastodistukset, viranomaisten antamat muut todistukset sekä erilaiset hallinnolliset asiakirjat.

   

Lasten kirjojen käännökset

Lähes kaikki kääntäjät kääntävät kirjat niin, että niiden miljöö säilyy alkuperäisenä, mutta hankalampia vieraita elementtejä, kuten mittayksiköitä, voidaan muuntaa käännettävällä kielellä yleisemmin käytetyiksi lapsilukijan lukukokemuksen helpottamiseksi.

   

Äänitteiden purku

Litterointi on äänitallenteen puhtaaksikirjoittaminen tekstimuotoon. Litteroinnissa tyypillisesti ääninauhurilla tallennettu äänitiedosto kirjoitetaan tekstiksi.

   

Elokuvien tekstitykset

Tekstitykseen liitetään aina aika- ja tilarajoitteita. On oltava tarkkana, jotta teksti mahtuisi näyttöön ja katsojat ehtisivät lukea sen. Tekstin on oltava kuvan ja äänen kanssa synkronisoitua.

   

Tekniikan ja teollisuuden käännökset

Tekniseen tuntemukseen pohjautuvat tekniset käännöspalvelumme täyttävät sähkö- ja rakennustekniikan sekä energia-, kemian-, metsä- ja kaivosteollisuuden korkeimmatkin vaatimukset.

   

Kansainvälisten asiakirjojen käännökset

Tietyt kansainväliset asiakirjat on käännettävä vieraille kielille, ja kääntäjän on hyvä tietää asiayhteydestä, miten kansainväliset asiakirjat tulee toimittaa, sekä mihin sopimuksiin ja lakeihin vaatimukset perustuvat.

   

Tiedotteiden käännökset

Useimmiten tiedotteet lähetetään tiedotusvälineille ja ne on tarkoitettu toimittajien käyttöön uutistekstien laatimisen pohjaksi.

   

Yhteisöjen käännökset

Ammattikääntäjämme ymmärtävät yhteisöjen asiakirjojen käyttötarkoitukset ja huolehtivat niiden käännösten edellyttämästä tarkkuudesta ja laadusta.

   

Ympäristöalan käännökset

Ympäristöasioiden hallintaan liittyy usein erilaisia asiakirjoja, kuten ympäristöohjelmia ja toimintasuunnitelmia. Asioiden kirjaaminen ja tarvittavien käännösten hankkiminen auttavat usein asian konkretisoinnissa ja sitoutumisessa.

   

Teknologian käännökset

Tekniikan aloja on lukemattomia. Meillä on kokemusta mm. seuraavilta aloilta: moottoriajoneuvot, rakennusteollisuus, tietotekniikka (laitteet ja ohjelmistot), kulutuselektroniikka, lääketeknologia, lääketieteellinen tekniikka ja ympäristötekniikka.

   

Finanssialan käännökset

Talousalaan ja tietoliikenteeseen erikoistuneet, kokeneet kääntäjämme vastaavat talousalan asiakirjakäännöksistänne.

   

Yleiset käännökset

Yleiset, arkipäiväiset tekstit ovat tärkeää viestintää asiakkaiden, kollegojen, ystävien ja perheen kesken. Esimerkkejä käännettävistä teksteistä: kirjeet, sähköpostit, ansioluettelot, hakemukset, kutsut, esitteet, laskut, yms.

   

Epäviralliset käännökset

Niissä tapauksissa, joissa auktorisoidun kääntäjän leimalla varustettuja, laillisesti päteviä käännöksiä ei tarvita, käännöstoimistot toimittavat ns. epäviralliset käännökset.

   

Kauppa-alan käännökset

Kaupalliset käännökset vaativat asiantuntevia kääntäjiä, jotka ovat tietoisia liiketoimintaympäristössä käytetystä terminologiasta.

   

Käännös- ja tulkkauspalvelut yrityksille

Käännösviestintä on tärkeä osa yrityksen kokonaisviestintää. Se vaikuttaa yrityksen imagoon ja asiakastyytyväisyyteen.

   

Pankki- ja vakuutusalan käännökset

Toimitamme käännöspalveluja, joiden avulla pankki- ja vakuutusalan toimijat voivat saavuttaa samalla merkittäviä kustannushyötyjä mm. kansainvälisissä markkinointitehtävissä.

   

Mainonta- ja markkinointi- alan käännökset

Mainos- ja markkinointityön tekstit vaativat kääntäjältä ja kielentarkastajalta kielitaidon lisäksi luovuutta sekä toiminta-alan ja kohderyhmän kulttuurin tuntemista.

   

Kulttuurialan käännökset

Kieli ja kulttuuri liittyvät läheisesti toisiinsa. Teoreettisesti hyvän käännöksen pitäisi antaa sen lukijalle sama käsitys, minkä syntyperäinen lukija saa alkuperäisestä.

   

Yhteiskunnallisten asioiden käännökset

Kotimaan Kielipalvelut tarjoaa nopeita ja luotettavia käännöspalveluja sosiaaliasioiden käännöksille.

   

Automaatiotekniikan käännökset

Tarjoamme käännös- ja lokalisointiratkaisuja eri teollisuusalojen automaatioteknologian tarpeisiin.

   

Kemian tekniikan käännökset

Kemianteollisuuteen erikoistuneet kääntäjämme hyödyntävät vahvaa kielitaitoaan ja asiantuntemustaan tuottaakseen tarkkoja käännöstekstejä.

   

Materiaalitekniikan käännökset

Erikoistuneet kääntäjämme tuntevat materiaalitekniikan ja sen tuotantoprosessit.

   

Sähkötekniikan käännökset

Mikäli etsitte ammattimaista käännöspalvelua energian ja sähkötekniikan teollisuuden alalla, olette oikeassa paikassa.

   

Lääketeollisuuden käännökset

Tarkkuus, selkeys ja johdonmukaisuus ovat lääketeollisuuden käännösten kulmakivet.

   

Tietotekniikan käännökset

Kokeneet käännöskoordinaattorimme, projektipäällikkömme ja kääntäjämme tarjoavat huippuluokkaisia tietotekniikan käännöspalveluita.

   

Konetekniikan käännökset

Hallitsemme valmistuksen ja konetekniikan sanastot ja terminologian tuottaaksemme käännösprojekteille parhaan lopputuloksen.

   

Rakennusalan käännökset

Kun asianne koskee rakennusalan dokumentoinnin käännättämistä, toimimme yhteistyössä kanssanne luodaksemme tarkkoja, tarvittaessa luovia käännöksiä.

   

Kuljetusalan käännökset

Kuljetusalalla tunnetaan hyvin fraasi 'aika on rahaa'. Siksi käännösten nopea toimitus on valttia mahdollisesti enemmän kuin millään muulla toimialalla.

   

EU-tekstien käännökset

Kotimaan Kielipalvelut auttaa ammattilaisia, jotka kirjoittavat työkseen EU-aiheisia tekstejä tai toimittavat kirjoittamansa tekstit Euroopan unionin toimielimille.

   

Metsäteollisuuden käännökset

Teemme yhteistyötä lukuisien metsäteollisuuden ja teknologiayhtiöiden kanssa kääntääksemme monimutkaisia asiakirjoja tarkasti, ammattimaisesti ja johdonmukaisesti.

   

Kielentarkistus ja tekstin toimitus

Pienikin erehdys voi tuntua uskomattoman kiusalliselta. Parannamme tekstin ja kieliasun ymmärrettävyyttä tarkistamalla ne perinpohjaisesti.

   

Luonnontieteiden käännökset

Kotimaan Kielipalvelut on luonnontieteiden tekstien kääntämisen ja kielentarkistuksen asiantuntijayksikkö. Käännämme materiaalia biokemian, kasvitieteen, lääketieteen, ekologian, kemian ja fysiikan aloilla.

   

Viralliset (auktorisoidut) käännökset

Alkuperäisestä asiakirjasta tarvitaan laillisesti pätevä käännös, kun kyseinen asiakirja on esitettävä kohdemaan viranomaisille. Laillisesti pätevä käännös toimitetaan auktorisoidun kääntäjän leimalla varustettuna.