• Kotimaan Kääntäjät 040 061217 6
  • Kääntäjät 24/7/365 Päivystys 040 061217 9
  • Kotimaan Tulkit 044 061217 6
  • Tulkit 24/7/365 Päivystys 044 061217 9
  • info@kotimaankielipalvelut.fi

Huolehdimme sosiaalivastuustamme

Apua tarvitsevien ja vähävaraisteni tukeminen on keskeinen osa toimintaamme sekä arvofilosofiaamme.

Haluamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja helpottaa invalidien elämäntilannetta. Pikaista lääkehoitoa tarvitsevien tukeminen ja auttaminen on  yksi sosiaalivastuumme tavoista, joilla haluamme omalta osaltamme varmistaa apua tarvitsevien saavan pikaista hoitoa sairauteensa.

Hyvinvoinnin kohentamisen ja sairauksien parantamisen tukeminen on yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta merkittävä asia, ja haluamme olla tässä suunnannäyttäjä. Haluamme kehittää yritystämme siten, että voimme pitkällä tähtäimellä olla mukana ratkomassa yhteiskunnallisia haasteita.

Asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme on keskeinen rooli lahjoituskohteidemme valinnassa, sillä tulemme valitsemaan lahjoituskohteet yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Tulemme tiedustelemaan asiakkaidemme mielipidettä erilaisista lahjoituskohteista puolivuosittain vaihtuvien erilaisten teemojen perusteella.

Meille on kunnia-asia kantaa sosiaalivastuutamme ja tukea apua tarvitsevia sekä lapsia ja nuoria, jotta voimme osaltamme mahdollistaa suomalaiselle yhteiskunnalle vakaan, valoisan ja toiveikkaan tulevaisuuden!