Kotimaan Kielipalvelut on vuonna 2016 perustettu aidosti kotimainen tulkkien ja kääntäjien ylläpitämä oma asiantuntijaverkosto.

- Noudatamme kielipalvelusektorin kansainvälisiä standardeja: ISO 9001 ja EN 15038.
- Hyödynnämme toiminnassamme huipputason tietoturvateknologiaa.
- Panostamme suomalaiseen työhön ja yhteiskuntaan konkreettisilla toimilla.
- Olemme jäsentulkkien ja –kääntäjien ylläpitämä innovatiivinen asiantuntijaorganisaatio.
- Tehostettu ja innovatiivinen koordinointijärjestelmämme takaa ripeän vastauksen toimeksiantoihinne. Koordinointijärjestelmämme löytää toimeksiantoonne sopivan tulkin tai kääntäjän yleensä hyvin lyhyessä ajassa.
- Vastuullinen toimintamme perustuu ainutlaatuiseen, yhteiskuntakeskeiseen liiketoimintafilosofiaan.